Ingen flere telefonlinjer til Sylen
Av Ola Matsson i Østlendingen
18. september 2001

På vegne av Ryvang Gård har ordfører Reidar Åsgård forsøkt å få Telenor til å legge opp flere telefonlinjer til vegløse Sylen.
Ryvang Gård har i dag kun en telefonlinje, noe som gir problemer i forhold til utstrakt bruk av Internett, telefaks og vanlig telefon.

Grenda er i dag tilknyttet telenettet via en trådkurs over fjellet til Svukuriset, hvor signalene koples over på et radiosystem mot Kvernvikhøgda på vestsiden av Femunden. Å forlenge trådkursen fra Svukuriset til Sylen er uaktuelt, skriver Telenor i et brev til ordføreren.
- Det er mange år siden Telenor sluttet med denne teknikken. Det er også tvilsomt om slikt materiell er å oppdrive lenger.
Ordfører Åsgård ønsker også å bli kvitt telefonstolpene i Femundsmarka nasjonalpark, og lurer på om ikke kabel er et bedre alternativ. Heller ikke kabel synes Telenor er noen god løsning. Lange avstander fører ofte til dårlige signaler.
- Det er både tidkrevende og dyrt å drive feilretting og vedlikehold på en sånn kurs. Telenor har sett på ulike former for radioløsninger, men på grunn av beliggenheten ser det ikke ut til å være mulig i Sylen.
- Det eneste vi har klart å få til er en løsning via mobil i Sverige. Dette er et fullgodt samband for telefoni, men det gir ingen mulighet for ISDN, skriver Telenor, og mener det skal være mulig å få til flere slike tilknytninger. Telenor minner til slutt om at utviklingen på telekommunikasjonssektoren går svært fort, og sier de vil vurdere nye tekniske løsninger som måtte komme.

Ola Matsson

©AS Østlendingen•2001

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel


http://anders_gilljam.tripod.com/